Friday, 23 December 2016

A PONDERING FOX

Nikon Coolpix P520, f 4.7, 1/200s, ISO 250

Foxes are solitary animals with a varied diet. In the Massif of Garraf, the mentioned diet may include the dates of the European fan palm (Chamaerops humilis), an endemic palm of the Mediterranean región.

Les guineus son animals solitaris amb una dieta molt variada. Al Garraf, aquesta pot incloure els dàtils del margalló (Chamaerops humilis), una palmera endèmica de la regió mediterrània.

Saturday, 10 December 2016

THE ELECTED ORCHID

Nikon D50, Nikkor 60mm Macro, f3,3, 1/60, ISO 200
 
Orchids are one of the largest families of living plants. Although they mostly come from tropical areas, they are practically found everywhere.

Les orquídies constitueixen una de les famílies més gran de plantes vives. Encara que majoritàriament provenen de zones tropicals, es troben pràcticament per tot arreu.