Friday, 31 March 2017

AERIALS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f 5,6, 1/30s, ISO 200

The sporophytes, the mosses organs of producing spores, are like aerials that emerge during the reproduction period and they are fed on the nutrients provided by the rest of the thallus or gametophyte.

Els esporòfits, els òrgans productors d’espores de les molses, son com antenes que emergeixen en el moment de la reproducció i s’alimenten dels nutrients que aporta la resta del tal·lus o gametòfit.

Friday, 10 March 2017

COLOR COMBINATION

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f8, 1/13s, ISO 200

Although Mastic tree (Pistacia lentiscus) leaves do not fall during the winter, some of them take an orange shade living together with the rest of them, which remain green, showing this interesting color combination.

Malgrat que les fulles del llentiscle (Pistacia lentiscus) no cauen durant l’hivern, algunes d’elles agafen uns tons ataronjats i romanen amb la resta, que es mantenen verdes, mostrant aquesta interessant combinació de colors.