Friday, 31 March 2017

AERIALS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f 5,6, 1/30s, ISO 200

The sporophytes, the mosses organs of producing spores, are like aerials that emerge during the reproduction period and they are fed on the nutrients provided by the rest of the thallus or gametophyte.

Els esporòfits, els òrgans productors d’espores de les molses, son com antenes que emergeixen en el moment de la reproducció i s’alimenten dels nutrients que aporta la resta del tal·lus o gametòfit.

No comments:

Post a Comment