INTRODUCTION


Welcome to my nature photography blog “Natureframes” which it wishes to show a small sample of my photographic work.
 
Most of the images in this blog are made within both the Parc Serralada Litoral and Parc del Garraf and their surroundings. Both belong to the network of natural parks of Diputació de Barcelona (Barcelona Provincial Council) and they are very close to the Metropolitan Area.

These parks are densely populated and urbanized. The climate is mainly Mediterranean with hot and dry summers, mild winters, low rainfall, often torrential and mostly during spring and fall. The snow is almost testimonial and rivers and streams are short-haul and, with few exceptions, only carry water when it rains. The most abundant forests are thickets, holm-oak woods, pine woods and, in small measure, some riparian forests in the shaded parts. However, many of them, damaged by fire and human action.
 
Therefore, the displayed images does not show a huge natural landscapes but environment details obtained by close up and abstract landscape techniques. All of them are accompanied by a small comment explaining what motivated me to do them. Sometimes a particular species, others a form, a texture, a color, a light, etc. In addition, the main photography technical features is also reported.



Benvinguts al meu bloc de fotografia de natura “Natureframes” que vol presentar una petita mostra del meu treball fotogràfic.
 
La majoria de les imatges d’aquest blog estan fetes dins del Parc de la Serralada Litoral i el Parc del Garraf així com els seus voltants. Ambdós, pertanyen a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona i son molt propers l’Àrea Metropolitana.
 
Aquests parcs estan en àrees densament poblades i urbanitzades. El clima és fonamentalment mediterrani amb estius calorosos i eixuts, hiverns temperats, escassa pluja, molts cops torrencial i majoritàriament durant la primavera i la tardor. La neu és pràcticament testimonial i els rius i les rieres son de curt recorregut i, amb alguna excepció, només porten aigua quan plou. Els boscos més abundants son els matollars, els alzinars, les pinedes i, en petita mesura, alguns boscos de ribera a les parts més ombrívoles. Molts d’ells, però, malmesos pel foc i l’acció humana.
 
Per tot això, les imatges exposades no mostren grans paisatges naturals si no detalls de l’entorn obtinguts mitjançant tècniques d’aproximació i d’abstracció del paisatge. Totes elles van acompanyades d’un petit comentari que explica allò que m’ha motivat a fer-les. A vegades una determinada espècie, altres una forma, una textura, uns colors, una llum, etc. Addicionalment, s’informa dels principals detalls tècnics referents a la captura de la imatge.




 

No comments:

Post a Comment