Friday, 23 June 2017

COLD AND WARM

Nikon D50, Sigma 28-105, f22, 6s, ISO 200

When the sun goes down under a sky full of high clouds, a fine array of colors is created ranging from the warm yellow to a cold blue that announce that the dark night is coming.

Quan el sol s’amaga sota un cel ple de núvols alts, es crea una bonica gama de colors des d'el càlid groc fins a un gèlid blau que anuncia la fosca nit que s’acosta.
 

Friday, 2 June 2017

IMITATING THE MATE

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 4, 1/250s, ISO 200

The labellum of some orchids, such as the Ophrys genus, imitates the shape of the female of some insects in order to attract the male that will be covered with pollen when try to catch it.

El label d'algunes orquídies, com les del gènere Ophrys, imiten la forma de la femella d’alguns insectes per tal d’atreure el mascle que es cobrirà de pol·len quan intenti abastar-la.

LANDING PLATFORM

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 3.5, 1/50s, ISO 200
The orchid flower is composed of three petals and three sepals. The middle petal takes an elongated shape and is used as landing platform for insects.

La flor de les orquídies està composta per tres pètals i tres sèpals. El pètal del mig pren una forma allargada i s’utilitza com a plataforma d’aterratge per a insectes.