Friday, 2 June 2017

LANDING PLATFORM

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 3.5, 1/50s, ISO 200
The orchid flower is composed of three petals and three sepals. The middle petal takes an elongated shape and is used as landing platform for insects.

La flor de les orquídies està composta per tres pètals i tres sèpals. El pètal del mig pren una forma allargada i s’utilitza com a plataforma d’aterratge per a insectes.

No comments:

Post a Comment