Friday, 25 August 2017

SUNBATH

Nikon D50, Nikkor 55-200, f8, 1/500, ISO 200

During decades, people have been sunbathing to get a tan ... but this practice has been done by reptiles for millions of years ... although for very different reasons.

Des de fa dècades, la gent pren el sol per bronzejar-se...però aquest hàbit ja ho venen fent els rèptils des de fa milions d’anys... encara que per motius ben diferents.

Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.