Tuesday, 19 July 2016

GREEN SHOOTS

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f4.5, 1/60s, ISO 200

Despite the morbid appearance, the outer part of the trunk of the strawberry tree retains physiologically active cells capable of producing a new branch. They are really green shoots!

Malgrat la mòrbida aparença, la part més exterior del tronc d’aquest cirerer d’arboç conserva cèl·lules fisiològicament actives capaces de produir una nova branca. Això si que son brots verds!

 

No comments:

Post a Comment