Wednesday, 31 August 2016

METALLIC FRUITS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f8, 1/15s, ISO 200

The color of these strawberry tree fruits reminds metallic paint often used in many vehicles to give them more value. Once again, the evolution one step ahead inventiveness.

El color d’aquests fruits de marfull recorda la pintura metal·litzada que sovint s’utilitza en molts vehicles per donar-los-hi més valor. Un cop més, l’evolució un pas per davant la inventiva.

No comments:

Post a Comment