Friday, 11 May 2018

ADHERENT FINGERS

Olympus E-M10 Mark III, f5.6, 1/640s, ISO 200

The Moorish Gecko (Tarentola mauritanica) uses tiny adhesive sheets that carry under the fingers to climb through the rocks and vertical walls, making easy the hunting of small invertebrates that make up their main diet.

El dragó comú (Tarentola mauritanica) aprofita unes diminutes làmines adhesives que porta sota els dits per enfilar-se per les roques i parets verticals tot facilitant la caça de petits invertebrats que constitueixen la seva dieta principal.

No comments:

Post a Comment