Friday, 28 October 2016

WAITING FOR LUNCH

Nikon D50, Nikkor 55-200mm,f8, 1/30s, ISO 200


This female of wasp spider remains still in the middle of his big web waiting for some prey falls on it to devour it. The male of this species is more than three times smaller than the female and must be careful not to be eaten after mating.


Aquesta femella d’aranya tigre roman immòbil al mig de la seva gran teranyina tot esperant que alguna presa hi caigui per poder-la devorar. El mascle d’aquesta espècie és més de tres cops més petit que la femella i ha de tenir cura de no ser devorat després de la còpula.

No comments:

Post a Comment