Friday, 11 November 2016

FOG

Nikon D50, Sigma 28-105, f11, 0.6s, ISO 200
The fog, more frequent on the north side of the massif, is the main supply of water for lichens that have no roots to absorb it from the ground.

La boira, més freqüent a la cara nord del massís, suposa la principal aportació d’aigua pels líquens que no tenen arrels per absorbir-la des de terra.

No comments:

Post a Comment